Van weten naar doen

Dat boek van Ken Blanchard ben ik momenteel aan het lezen. Het passeerde in één van de tig nieuwsbrieven die ik op het werk ontvang. De subtitel trok mijn aandacht: ‘Hoe je kennis en ambities ook echt realiseert’. Als vormingsambtenaar (in hoofdberoep) intrigeert me dat al jaren. Hoe verhoog je de ROI (return on investment) van vorming?

Wanneer collega’s een vorming gaan volgen, wordt daar op het werk aandacht aan besteed. Tijdens een volgend teamoverleg wordt de korte inhoud uit de doeken gedaan. Of ze lopen informeel bij elkaar langs om één en ander te vragen. De verkregen informatie dient beschikbaar te zijn voor de collega’s die daar een belang bij hebben.

Toch blijft vorming een heikel punt. Niet alleen bij ons hoor. Elke organisatie worstelt er wel mee in meerdere of mindere mate. Wanneer iemand intrinsiek gemotiveerd is om deze of gene vorming te gaan volgen, is de output duidelijk waarneembaar. Die persoon komt nadien spontaan vertellen wat goed en minder goed was aan de vorming. In zijn of haar gedrag merk je ook dat er een symbiose is tussen de aangereikte theorie en de omzetting naar de praktijk. Helaas betreft het hier een minderheid.

De ROI van vorming is ook moeilijk te meten. Waar hou je rekening mee? De loonkost? Duurtijd van de afwezigheid inclusief of exclusief verplaatsing? Verplaatsingsonkosten? Wat neem je op in de berekening van de loonkost en wat niet? Wat als ze dan ook nog eens overuren presteren door op vorming te gaan? Zo kan ik met gemak nog een tiental vragen opsommen.

Hoe meet je bovendien de meerwaarde van de vorming? Hoe meet je een duurzame gedragsverandering? Dat gaat dan niet alleen over de deelnemer maar ook over de collega’s die diezelfde informatie nodig hebben in de dagelijkse uitoefening van hun job.

Anyway, ik dwaal af. Het boek van Blanchard is best wel interessant om lezen. Vooral ook omdat hij uitvoerig beschrijft hoe je er voor kan zorgen dat iets wat je leert ook daadwerkelijk blijft hangen in je grijze massa. Zonder dat je er als lezer erg in hebt, zitten zijn tips subtiel verwerkt in de structuur van zijn boek. De gespreide herhaling bijvoorbeeld, past hij heel knap toe. Zonder dat het irriteert of vervelend wordt.

Ga je af en toe op vorming en zou je graag hebben dat je een week later nog weet wat je daar geleerd hebt? Met dit boek kan je daar proberen voor te zorgen.

boek

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *